สินค้าโครการ

ยี่ห้อ Avigilon

ลำดับ รูปสินค้า หมวดหมู่ รุ่นสินค้า ดาวโหลด
1 camera 2.0-H3-DO1-IR
2 camera 3.0W-H3-DO1-IR
3 camera 5.0-H3-DO1-IR
4 camera 2.0W-H3-BO1-IR
5 camera 3.0W-H3-BO1-IR
6 camera 5.0-H3-BO1-IR
7 camera 2.0C-H4A-DO1-IR
8 camera 3.0C-H4A-DO1-IR
9 camera 5.0L-H4A-DO1-IR
10 camera 2.0C-H4A-BO1-IR
11 camera 3.0C-H4A-BO1-IR
12 camera 5.0L-H4A-BO1-IR
13 camera 6.0L-H4F-DO1-IR
14 camera 12.0-H4F-DO1-IR
15 camera 2.0C-H4PTZ-DC30
16 camera 8.0-H4A-BO1-IR
17 camera 8.0-H4A-DO1-IR
18 server HD-NVR3-VAL-3TB-xx
19 server HD-NVR3-VAL-12TB-xx
20 server HD-NVR3-VAL-18TB-xx
21 server HD-NVR3-STD-16TB-xx
22 server HD-NVR3-STD-24TB-xx
23 server HD-NVR3-PRM-32TB-xx
24 server HD-NVR3-PRM-48TB-xx
25 server HD-NVR3-PRM-48TB-xx
26 server HD-NVR3-PRM-56TB-xx
27 server HD-NVR3-PRM-84TB-xx
28 software 1C-ACC6-COR
29 software 1C-ACC6-STD
30 software 1C-ACC6-ENT
ลำดับ รูปสินค้า หมวดหมู่ รุ่นสินค้า ดาวโหลด

ยี่ห้อ iNNEKT

ลำดับ รูปสินค้า หมวดหมู่ รุ่นสินค้า ดาวโหลด
1 camera ZDB200P
2 camera ZDS20030P
ลำดับ รูปสินค้า หมวดหมู่ รุ่นสินค้า ดาวโหลด

ยี่ห้อ Qnap

ลำดับ รูปสินค้า หมวดหมู่ รุ่นสินค้า ดาวโหลด
1 dvr/nvr VS-8124 Pro+
2 dvr/nvr VS-8132U-RP Pro+
3 dvr/nvr VS-8140 Pro+
4 dvr/nvr VS-8140U-RP Pro+
5 dvr/nvr VS-8132 Pro+
6 dvr/nvr VS-8148 Pro+
7 dvr/nvr VS-8148U-RP Pro+
ลำดับ รูปสินค้า หมวดหมู่ รุ่นสินค้า ดาวโหลดบริษัท ซายเนคเทคโนโลยี จำกัด 238/14 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310