กลุ่มบริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด

1. บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายระบบกล้องวงจรปิดอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นะบบ Analog และระบบดิจิตอล (IP Camera) ภายใต้แบรนด์ INNEKT, AVTECH และแบรนด์ชั้นนำอย่าง Panasonic

2. บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท pressure switches, pressure sensors และ pressure transmitters ต่างๆ อุปกรณ์ควบคุมสำหรับตู้แช่ จากประเทศอิตาลี และจากประเทศไต้หวัน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

3. บริษัท ทีซี โปรซิสเทม 1994 จำกัด บริการสำรวจและออกแบบ อาทิเช่น ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ด้านระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ด้านงานออกแบบและตกแต่งภายใน พร้อมติดตั้ง การจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์รวมถึงการบริการหลังการขาย

ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังรับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จึงต้องการคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร

 

ตำแหน่งงาน
ที่เปิดรับสมัคร
รายละเอียดตำแหน่งงานและคุณสมบัติผู้สมัคร
Product Development Engineer
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
และคุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 24-29 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / คอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
 • ชอบงานท้าทายความสามารถ ขยันสม่ำเสมอ คิดบวก จริงจังกับเป้าหมาย
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ Network , Cloud
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์

ลักษณะงาน

 • ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ดำเนินการทดสอบตัวอย่างสินค้า เพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อย
 • แนะนำวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายขาย เพื่อรับรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าต้องการมาพัฒนาและวางแผน
 • ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
 • นำเสนอแนวคิด และ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
 • ดำเนินการจัดอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
   
สถานที่ปฎิบัติงาน บริษัท โปรซีเคียว จำกัด เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
   


Technical Support Engineer
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
และคุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์งานอิเลคทรอนิคส์ 1-3 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการเจรจา นำเสนองาน

ลักษณะงาน

 • สอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานให้กับลูกค้า
 • รับผิดชอบ Project งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดอบรมผลิตภัณฑ์ ให้กับพนักงานขาย
 • จัดอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจของผู้รับการอบรม
   
สถานที่ปฎิบัติงาน บริษัท โปรซีเคียว จำกัด (ประจำจังหวัดภูเก็ต) เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
   


Technical Support Engineer
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
และคุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์งานอิเลคทรอนิคส์ 1-3 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการเจรจา นำเสนองาน

ลักษณะงาน

 • สอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานให้กับลูกค้า
 • รับผิดชอบ Project งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดอบรมผลิตภัณฑ์ ให้กับพนักงานขาย
 • จัดอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจของผู้รับการอบรม
   
สถานที่ปฎิบัติงาน บริษัท โปรซีเคียว จำกัด (ประจำจังหวัดนครราชสีมา) เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
   


Web Programmer
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
และคุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบ Network
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SQL Server
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้ Internet , Browser , Dreamweaver , FTP , Photoshop , Illustrator
 • สามารถเขียนโปรแกรม Php , Javascript , MySQL , JSON , AJAX , Jquery
 • มีความรู้ความสามารถทางโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ปรับปรุงและ update ข้อมูลของบริษัทฯใน Website อย่างสม่ำเสมอ
 • คิดรูปแบบและ Concept ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งโปรแกรมทดสอบระบบ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร
 • ดูแล Server และระบบ Network ของบริษัท
 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานทั้งด้าน Hardware / Software
 • ดูแลการจัดการ Hosting Web
   
สถานที่ปฎิบัติงาน บริษัท โปรซีเคียว จำกัด เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
   


ช่างเทคนิค (ประจำภูเก็ต, นครราชสีมา)
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
และคุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส. การไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง เรียนรู้งานได้เร็ว
 • สามารถขับรถยนต์ได้

ลักษณะงาน

 • งานตรวจเช็ค แก้ไขอุปกรณ์ ให้คำปรึกษาลูกค้า
   
สถานที่ปฎิบัติงาน สาขาภูเก็ต, นครราชสีมา
   


ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครงานได้ที่นี่
      คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครงาน
หมายเหตุ
 1. กรุณาปรินต์ใบสมัครด้วยกระดาษขนาดมาตรฐาน A4
  (ขอความกรุณางดใช้กระดาษใช้แล้ว)
 2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายติดใบสมัคร
  และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง
 3. กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองกรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครงานให้เรียบร้อย
   
ชื่อผู้ติดต่อรับสมัครงาน: บุญญฤทธิ์ ดวงจรัส
อีเมลล์รับสมัครงาน: hr@dsubsin.com , hr_admin@zynek.com
เบอร์โทรศัพท์: 062-6983070, 02-5134330 แฟกซ์: 02-5134426
   

 

เว็บบราวเซอร์ที่รองรับ: Mozilla Firefox, Google Chrome | Thailand Web Stat Copyright @ 2008 - 2015 ZYNEKCCTV.COM