โปรแกรมและคู่มือ

INNEKT

01 Firmware iNNEKT Plus (LINE+3G/4G) - (ZDD416A) zip
2018-11-27 09:31:40 ( 67.5 MB )
02 Firmware iNNEKT Plus (LINE+3G/4G) - (ZDD408A) zip
2018-11-27 09:15:43 ( 57.9 MB )
03 Firmware iNNEKT Plus (LINE+3G/4G) - (ZDD404A) zip
2018-11-27 09:07:40 ( 56.2 MB )
04 Firmware iNNEKT MHD (ZDD216A) rar
2018-03-13 10:07:40 ( 14.7 MB )
05 Firmware iNNEKT MHD (ZDD116A, ZDD208A) rar
2018-03-13 10:07:40 ( 14.3 MB )
06 Firmware iNNEKT MHD (ZDD104A, ZDD108A, ZDD204A) rar
2018-03-13 10:07:40 ( 14.3 MB )
07 Firmware iNNEKT IPCam (ZKI2024P) zip
2018-03-13 09:57:10 ( 13.1 MB )
08 Firmware iNNEKT IP (ZKN208P, ZKN216P, ZKN416E) V3.3.4 zip
2018-03-13 09:57:10 ( 14.4 MB )
09 Firmware iNNEKT IP (ZKN416I) V3.3.7 rar
2016-10-13 00:00:00 ( 27.2 MB )
10 Firmware iNNEKT HD TVI (ZKD4xxA, ZKD6xxA) V3.3.2 rar
2016-10-13 00:00:00 ( 26.9 MB )
11 Firmware iNNEKT TVI (ZKD104A, ZKD204A) V3.4.1 rar
2016-10-13 00:00:00 ( 14.6 MB )
12 Firmware iNNEKT HD TVI (ZKD108A, ZKD208A) V3.4.1 rar
2016-10-13 00:00:00 ( 29.7 MB )
13 Firmware iNNEKT HD TVI (ZKD116A, ZKD216A) V3.4.1 rar
2016-10-13 00:00:00 ( 15.1 MB )
14 Firmware iNNEKT IP (ZPN504A) V3.5.0.0 rar
2016-10-13 00:00:00 ( 15.1 MB )
15 Firmware iNNEKT IP (ZPN508A) V3.4.0.0 rar
2016-10-13 00:00:00 ( 13.5 MB )
16 Firmware iNNEKT IPCam (ZPI132) rar
2015-03-09 09:15:30 ( 12.76 MB )
17 Firmware iNNEKT Analog (ZPD304B, ZPD304CU) rar
2014-12-29 10:00:42 ( 12.99 MB )
18 Firmware iNNEKT Analog (ZPD308B, ZPD308C, ZPD308CU) rar
2014-08-22 10:08:32 ( 13.08 MB )
19 Firmware iNNEKT Analog (ZPD104B) rar
2014-08-19 10:08:32 ( 12.76 MB )
20 Firmware iNNEKT Analog (ZPD108B) rar
2014-08-19 10:08:32 ( 12.76 MB )
21 Firmware iNNEKT Analog (ZPD116B) rar
2014-08-19 10:08:32 ( 12.75 MB )
22 Firmware iNNEKT Analog (ZPD316B, ZPD316C, ZPD316CU) rar
2014-08-19 10:08:32 ( 13.03 MB )
23 Firmware iNNEKT Analog (ZPD204A) rar
2014-07-28 10:08:32 ( 12.75 MB )
24 Firmware iNNEKT Analog (ZPD108A) rar
2013-11-27 10:08:32 ( 6.58 MB )
25 Firmware iNNEKT Analog (ZPD104A) rar
2013-10-01 10:08:32 ( 6.58 MB )
26 Firmware iNNEKT Analog (ZPD116A) rar
2013-10-01 10:08:32 ( 9.14 MB )
27 Firmware iNNEKT Analog (ZPD208A) rar
2013-08-30 10:08:32 ( 12.40 MB )
28 Firmware iNNEKT Analog (ZPD216A) rar
2013-08-30 10:08:32 ( 12.40 MB )
29 Firmware iNNEKT Analog (ZPD304A) rar
2013-07-13 10:08:32 ( 9.08 MB )
30 Firmware iNNEKT Analog (ZPD308A) rar
2013-05-25 10:08:32 ( 12.38 MB )
31 Firmware iNNEKT Analog (ZPD316A) rar
2013-05-21 10:08:32 ( 14.05 MB )
32 Firmware iNNEKT Analog (ZLD508A, ZLD516A) rar
2011-09-22 10:08:32 ( 12.82 MB )
33 Firmware iNNEKT Analog (ZLD104A, ZLD504A) rar
2011-04-25 10:08:32 ( 7.03 MB )
34 Firmware iNNEKT Analog (ZDD3XXB, ZDD7XXA) rar
2010-09-07 10:08:32 ( 13.16 MB )
01 SDK_20181106 ZTxxxx Series Winx64(V1.2.0.137) rar
2019-04-02 13:52:44 ( 75 MB )
02 SDK_20181106 ZTxxxx Series WINx86(V1.2.0.137) rar
2019-04-02 13:52:44 ( 81 MB )
03 SDK_20181106 ZTxxxx Series Linux32(V1.2.0.137) rar
2019-04-02 13:52:44 ( 11 MB )
04 SDK_20181106 ZTxxxx Series Linux64(V1.2.0.137) rar
2019-04-02 13:52:44 ( 11 MB )
05 โปรแกรม NVMS สำหรับเครื่องบันทึก ZTD,ZTN zip
2019-03-01 10:52:44 ( 141 MB )
06 โปรแกรมเล่นภาพย้อนหลังสำหรับเครื่อบันทึก ZDD,ZDN zip
2018-02-13 10:46:44 ( 608 kB )
07 โปรแกรม iNNEKT IMS สำหรับเครื่องบันทึก ZDD,ZDN rar
2017-05-30 08:46:44 ( 61.4 MB )
08 โปรแกรม iNNEKT Client สำหรับเครื่องบันทึก ZKD,ZKN rar
2016-12-16 00:00:00 ( 155 MB )
09 Plug-in สำหรับดู P2P ผ่านโปรแกรม iNNEKT DVR rar
2016-12-08 00:00:00 ( 1 KB )
10 โปรแกรมสำหรับค้นหา IP กล้องและเครื่องบันทึก ZK Series rar
2016-10-26 00:00:00 ( 24.6 MB )
11 โปรแกรมคำนวนการใช้ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่องบันทึก ZKD,ZKN rar
2014-12-12 13:53:05 ( 0.04 MB )
12 โปรแกรม iNNEKT DVR สำหรับเครื่องบันทึก ZPD,ZPN rar
2014-03-24 10:08:32 ( 38.59 MB )
13 โปรแกรมคำนวณการใช้ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่องบันทึก ZPD,ZPN rar
2013-02-04 10:08:32 ( 0.02 MB )
14 โปรแกรมเล่นภาพย้อนหลังสำหรับเครื่องบันทึก ZPD,ZPN rar
2012-12-14 10:08:32 ( 0.82 MB )
15 โปรแกรมสำหรับ Reset Password เครื่องบันทึก ZPD rar
2012-10-31 10:08:32 ( 0.01 MB )
16 Plug-in สำหรับดูผ่าน IE ของเครื่องบันทึก ZPD rar
2012-10-11 10:08:32 ( 3.26 MB )
01 คู่มือการการใช้ DDNS (Forword Port router) pdf
2020-04-04 11:30:00 ( 1.4 MB )
02 คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึก ZTN416,ZTN432 pdf
2019-04-04 15:29:10 ( 8.42 MB )
03 คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึก ZTD508A,ZTD516A pdf
2019-04-04 11:13:10 ( 7 MB )
04 คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึก ZTD208A,ZTD216A pdf
2019-03-14 09:13:10 ( 1.35 MB )
05 คู่มือการใช้ software innekt IMS pdf
2018-10-05 09:14:40 ( 1.2 MB )
06 คู่มือการใช้งาน innekt ZDN416 pdf
2018-05-21 10:07:40 ( 14.7 MB )
07 คู่มือการใช้งาน innekt ZDN208P ,ZDN216P pdf
2018-05-21 10:07:40 ( 2.7 MB )
08 คู่มือการใช้งานกล้องติดรถยนต์ iNNEKT V4K pdf
2018-03-12 09:51:15 ( 12 MB )
09 คู่มือการใช้งานกล้องติดรถยนต์ iNNEKT V2 pdf
2018-03-12 09:50:15 ( 2 MB )
10 คู่มือการใช้งานกล้องติดรถยนต์ iNNEKT V1 pdf
2018-03-12 09:48:15 ( 653 KB )
11 คู่มือการใช้งานกล้อง iNNEKT Wifi Robot pdf
2018-03-12 09:44:15 ( 374 KB )
12 คู่มือการใช้งาน เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดInnektPlus Seriesรุ่น ZDD404A , ZDD408A , ZDD416A pdf
2017-12-29 00:00:00 ( 1.6 MB )
13 คู่มือการตั้งค่า LINE บนเครื่องบันทึก iNNEKT Plus pdf
2017-12-29 00:00:00 ( 246 KB )
14 คู่มือการลงทะเบียน E-mail ใน LINE ของ iNNEKT Plus pdf
2017-12-29 00:00:00 ( 614 KB )
15 วิธีการใช้งาน P2P บนเว็บเบราเซอร์สาหรับเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด MHD pdf
2017-02-02 00:00:00 ( 568 KB )
16 คู่มือการใช้งาน Application iZee Home pdf
2017-01-08 00:00:00 ( 1.17 MB )
17 คู่มือการใช้งาน เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด Innekt MHD pdf
2017-01-08 00:00:00 ( 2.51 MB )
18 คู่มือการใช้งานเบื้องต้นของอุปกรณ์ UTC Controller pdf
2017-01-08 00:00:00 ( 252 KB )
19 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ZKN2XX pdf
2016-02-18 16:05:09 ( 2.36 MB )
20 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ZKN416 pdf
2016-02-18 16:05:09 ( 2.49 MB )
21 Send email ZKDXXX zip
2016-01-25 11:40:34 ( 0.1 MB )
22 คู่มือการใช้งาน IZee2 pdf
2015-11-10 15:48:29 ( 1.36 MB )
23 ZKD1XX ZKD2XX ต่อกล้องภาพไม่ขึ้น pdf
2015-10-12 10:27:09 ( 0.19 MB )
24 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Speed Dome INNEKT TVI pdf
2015-09-15 14:59:10 ( 1.26 MB )
25 วิธีแก้ปัญหาภาพไม่ขึ้น iNNEKT TVI pdf
2015-03-12 13:43:44 ( 3.19 MB )
26 คู่มือการใช้งานเบื้องต้นเครื่องบันทึกรุ่น ZPN501A, 504A, 508A, 516A pdf
2015-01-06 09:26:08 ( 4.38 MB )
27 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น รุ่น ZKD404A, ZKD408A, ZKD416A, ZKD604A, ZKD608A, ZKD616A pdf
2014-12-23 09:31:04 ( 2.84 MB )
28 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Speed Dome Camera รุ่น ZAS723 V.25-08-2014 pdf
2014-08-25 10:08:32 ( 1.12 MB )
29 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ZPD104B ,108B ,116B ,204A ,304C ,308C ,316C V.07-05-2014 pdf
2014-05-07 10:08:32 ( 3.14 MB )
30 วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น Task บนโปรแกรม iNNEKT pdf
2013-10-10 10:08:32 ( 0.67 MB )
31 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ZPD304A, 308A,316A V.12-07-2013 pdf
2013-07-12 10:08:32 ( 2.65 MB )
32 คู่มือวิธีการติดตั้ง ActiveX ของ iNNEKT pps
2012-10-11 10:08:32 ( 1.88 MB )
33 คู่มือการปรับตั้ง OSD Menu Sony Effio (ฉบับย่อ) pdf
2012-08-14 10:08:32 ( 0.17 MB )
34 คู่มือการปรับตั้ง OSD-Menu ของกล้อง Effio-E (ฉบับเต็ม) pdf
2012-08-14 10:08:32 ( 1.28 MB )
35 คู่มือการปรับตั้ง OSD-Menu ของกล้อง Effio-P (ฉบับเต็ม) pdf
2012-08-14 10:08:32 ( 0.96 MB )
36 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น iNNEKT รุ่น ZLD104A, ZLD5xx pdf
2011-04-01 10:08:32 ( 0.71 MB )
37 คู่มือการใช้งาน iNNEKT pdf
2010-07-10 10:08:32 ( 5.16 MB )

เลือกตามยี่ห้อ