รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกิจกรรม " แจกจริง Big Thanks บ้านปลอดภัย"


บรรยากาศการจับรางวัล


รถจักรยานยนต์ Kawasaki Z300

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ รถจักรยานยนต์ Kawasaki Z300

ของรางวัล จำนวน ร้าน ชื่อ - สกุล
รถจักรยานยนต์ Kawasaki Z300 1 วิทย์เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง คุณวสุวัฒน์ รุ่งอริยทิพากรณ์
รถจักรยานยนต์ Kawasaki Z300 1 ออโต้อิเล็คทรอนิกส์

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท

ลำดับ ของรางวัล จำนวน ชื่อ - สกุล ร้าน
1 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท 1 คุณธนาศักดิ์ ชนะพาห์ ทองประเสริฐจานดาวเทียม 
2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท 1 คุณสุพรชัย   เลยแซท
3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท 1 คุณวุฒิชัย ผาดี อุบลแซทคอม
4 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท 1 คุณสุรเดช  เพียรทำ อุบลแซทคอม
5 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท 1 คุณวุฒิชัย ผดุงนึก ท่าหลวงกล้องวงจรปิด
6 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท 1 คุณสุชาติ สว่างพลรัง เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
7 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท 1 คุณกังวาล สมัครสมาน กังวานอิเลคทรอนิคส์ & แซทเทิลไลท์
8 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท 1 คุณกังวาล สมัครสมาน กังวานอิเลคทรอนิคส์ & แซทเทิลไลท์
9 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท 1 คุณกังวาล สมัครสมาน กังวานอิเลคทรอนิคส์ & แซทเทิลไลท์
10 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท 1 คุณปราโมทย์ คงนาค วิทย์เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง

สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท


สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง

ลำดับ ของรางวัล จำนวน ชื่อ - สกุล ร้าน
1 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณปัฐวี บุตรหนัน Nicsat
2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณปัฐวี บุตรหนัน Nicsat
3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณกังวาล สมัครสมาน กังวานอิเลคทรอนิคส์ & แซทเทิลไลท์
4 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณกังวาล สมัครสมาน กังวานอิเลคทรอนิคส์ & แซทเทิลไลท์
5 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณเนตรนภา นาคศรีคร้าม ท่าหลวงกล้องวงจรปิด
6 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1     เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม
7 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1     เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม
8 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1     เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม
9 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1     เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม
10 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1     เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม
11 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1     เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม
12 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1     เพชรบุรี อะไหล่ดาวเทียม
13 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณธนาศักดิ์ ชนะพาห์ ร้านทองประเสริฐจานดาวเทียม
14 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณทัศพร ปาสาจะชูกิจ วัชระชัยอิเล็คทรอนิกส์
15 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณทัศพร ปาสาจะชูกิจ วัชระชัยอิเล็คทรอนิกส์
16 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณทัศพร ปาสาจะชูกิจ วัชระชัยอิเล็คทรอนิกส์
17 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1     วันชัยกรุ๊ป
18 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณวสุวัฒน์ รุ่งอริยทิพากรณ์ วิทย์เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
19 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณเกศสุดา ศรีหมากสุก สถานีจานดาวเทียม
20 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1     ออโต้อิเลคทรอนิกส์
21 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณสกุลตลา นุกูล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
22 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณสกุลตลา นุกูล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
23 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณมารีย้า มานะ อินเตอร์ทีวีมีเดีย
24 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณสกุลตลา นุกูล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
25 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณจุฬาลักษณ์ นารีผล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
26 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณจุฬาลักษณ์ นารีผล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
27 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณสกุลตลา นุกูล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
28 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1     อินสานดาวเทียม
29 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1     อินสานดาวเทียม
30 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณกฤตนัย สุวรรณกูฎ อุบลแซทคอม
31 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณปรีดา สังข์ทอง อุบลแซทคอม
32 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณปรีดา สังข์ทอง อุบลแซทคอม
33 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณปรีดา สังข์ทอง อุบลแซทคอม
34 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณสายันต์ ละมุน อุบลแซทคอม
35 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณปรีดา สังข์ทอง อุบลแซทคอม
36 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณสุรเดช เพียรทำ อุบลแซทคอม
37 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณสุชาติ สว่างพลกรัง เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
38 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณสุชาติ สว่างพลกรัง เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
39 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณคันธารัตน์ มั่นคง เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
40 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 1 คุณสันติ เจาะใจดี  

 


รายชื่อผู้โชคดีได้รับ คูปองเติมน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท

ลำดับ ของรางวัล จำนวน ชื่อ - สกุล ร้าน
1 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกังวาล สมัครสมาน กังวานอิเลคทรอนิคส์ & แซทเทิลไลท์
2 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกังวาล สมัครสมาน กังวานอิเลคทรอนิคส์ & แซทเทิลไลท์
3 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกังวาล สมัครสมาน กังวานอิเลคทรอนิคส์ & แซทเทิลไลท์
4 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกังวาล สมัครสมาน กังวานอิเลคทรอนิคส์ & แซทเทิลไลท์
5 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกังวาล สมัครสมาน กังวานอิเลคทรอนิคส์ & แซทเทิลไลท์
6 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกังวาล สมัครสมาน กังวานอิเลคทรอนิคส์ & แซทเทิลไลท์
7 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกิจติ เซ่งลอยเลื่อน กิจติ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
8 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณชุตินันท์ สุมรรคา ดีดีดาวเทียม
9 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณวุฒิชัย ผดุงนึก ท่าหลวงกล้องวงจรปิด
10 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณภรณ์นิภา ดวงจิตร์ ท่าหลวงกล้องวงจรปิด
11 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณทศพร ทันประโยชน์ ท่าหลวงกล้องวงจรปิด
12 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณณรงค์ สมนึก นครแซทคอม
13 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณวิทยา จินา นครพิงค์แซท
14 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม
15 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม
16 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม
17 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม
18 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม
19 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม
20 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม
21 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม
22 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม
23 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม
24 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม
25 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม
26 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณเขตรัฐ จันทิหล้า ร้านต้นกล้า@ข้าวหอมอิเล็กทรอนิกส์
27 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณสันดร สถานสุข ร้านสำโรงจานดาวเทียม
28 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณทัศพร ปาสาจะชูกิจ วัชระชัยอิเล็คทรอนิกส์
29 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณทัศพร ปาสาจะชูกิจ วัชระชัยอิเล็คทรอนิกส์
30 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณวสุวัฒน์ รุ่งอริยทิพากรณ์ วิทย์ เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
31 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณเกศสุดา ศรีหมากสุข สถานีจานดาวเทียมนิกส์แซท
32 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณพิฑูร วรพิทยาภรณ์ สถานีจานดาวเทียมนิกส์แซท
33 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณเกศสุดา ศรีหมากสุข สถานีจานดาวเทียมนิกส์แซท
34 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณเกศสุดา ศรีหมากสุข สถานีจานดาวเทียมนิกส์แซท
35 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณปฐวี บุตรหนัน สถานีจานดาวเทียมนิกส์แซท
36 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกันต์กนิษ ชัยชมพู สถานีจานดาวเทียมนิกส์แซท
37 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกันต์กนิษ ชัยชมพู สถานีจานดาวเทียมนิกส์แซท
38 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณปฐวี บุตรหนัน สถานีจานดาวเทียมนิกส์แซท
39 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณปฐวี บุตรหนัน สถานีจานดาวเทียมนิกส์แซท
40 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     หจก.วันชัยกรุ๊ป
41 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     ออโต้อิเลคทรอนิกส์
42 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     ออโต้อิเลคทรอนิกส์
43 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณจุฬาลักษณ์ นารีผล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
44 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณจุฬาลักษณ์ นารีผล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
45 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณจุฬาลักษณ์ นารีผล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
46 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณจุฬาลักษณ์ นารีผล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
47 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณมาริย้า มานะ อินเตอร์ทีวีมีเดีย
48 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณสกุลตลา นุกูล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
49 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณมาริย้า มานะ อินเตอร์ทีวีมีเดีย
50 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณมาริย้า มานะ อินเตอร์ทีวีมีเดีย
51 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณจุฬาลักษณ์ นารีผล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
52 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณจุฬาลักษณ์ นารีผล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
53 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณจุฬาลักษณ์ นารีผล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
54 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณจุฬาลักษณ์ นารีผล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
55 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณจุฬาลักษณ์ นารีผล อินเตอร์ทีวีมีเดีย
56 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณสุวิทย์ บุญญวงศ์ อินเตอร์ทีวีมีเดีย(เทคโนแซท)
57 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณเอนก   อิสานดาวเทียม
58 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     อิสานดาวเทียม
59 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     อิสานดาวเทียม
60 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณวุฒิชัย ผาดี อุบลแซทคอม
61 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกฤตนัย สุวรรณกูฎ อุบลแซทคอม
62 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกฤตนัย สุวรรณกูฎ อุบลแซทคอม
63 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณวุฒิชัย ผาดี อุบลแซทคอม
64 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 ร้านคอมโฟน เซอร์วิส อุบลแซทคอม
65 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 ร้านคอมโฟน เซอร์วิส อุบลแซทคอม
66 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณชวโน ดวงทอง อุบลแซทคอม
67 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกฤตนัย สุวรรณกูฎ อุบลแซทคอม
68 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกฤตนัย สุวรรณกูฎ อุบลแซทคอม
69 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณปรีดา สังข์ทอง อุบลแซทคอม
70 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกฤตนัย สุวรรณกูฎ อุบลแซทคอม
71 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณอาชิศักดิ์ เหล็กดีดำรงค์ อุบลแซทคอม
72 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 ร้านคอมโฟน เซอร์วิส อุบลแซทคอม
73 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณธวัชชัย กัญญาพันธ์ อุบลแซทคอม
74 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณมารุต นามมุงคุณ อุบลแซทคอม
75 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณไกรสิทธิ์ แก้วขุนทอง อุบลแซทคอม
76 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 ร้านคอมโฟน เซอร์วิส อุบลแซทคอม
77 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณธวัชชัย กัญญาพันธ์ อุบลแซทคอม
78 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณทวี ปัญญา อุบลแซทคอม
79 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณทนงค์ วงค์คำอินทร์ อุบลแซทคอม
80 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณกฤตนัย สุวรรณกูฎ อุบลแซทคอม
81 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณอุบล สำหาสิน อุบลแซทคอม
82 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณปรีดา สังข์ทอง อุบลแซทคอม
83 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณธวัชชัย กัญญาพันธ์ อุบลแซทคอม
84 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณธวัชชัย กัญญาพันธ์ อุบลแซทคอม
85 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณชวโน ดวงทอง อุบลแซทคอม
86 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณปรีดา สังข์ทอง อุบลแซทคอม
87 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณไพฑูรย์ จันทะเวช อุบลแซทคอม (ร้านไทยเจริญ)
88 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณจำเนียร   เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
89 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณสุชานันท์   เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
90 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1     เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
91 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณศรนรินทร์ พวงพิมาย เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
92 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณรณนชัย อุ่นบุญ เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
93 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณสุชาติ สว่างพลกรัง เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
94 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณสุชาติ สว่างพลกรัง เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
95 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณพสิษฐ์ จันทร์สุข เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
96 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณรณนชัย อุ่นบุญ เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
97 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณสุชาติ สว่างพลกรัง เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
98 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณสุชาติ สว่างพลกรัง เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
99 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 สุชาติ สว่างพลกรัง เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส
100 คูปองน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท 1 คุณสงวน มุกดาหาร  

คูปองเติมน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท
บริษัท ซายเนคเทคโนโลยี จำกัด 238/14 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310