กล้องวงจรปิด CCTV System, กล้องวงจรปิด AVTECH, กล้องวงจรปิด panasonic cctv, เลนส์กล้องวงจรปิด Evetar และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับกล้องวงจรปิด
  company profile  
     
 
Review AVX912R/T EoC (Ethernet over Coaxial)
แปลงสัญญาณ Digital ให้วิ่งบนสาย RG เพื่อระยะในการเดินสายได้ไกลขึ้น
     เนื่องจากกล้อง IP Camera มีข้อจำกัดในการเดินสาย LAN สูงสุดอยู่ที่ 100 เมตร ทำให้จำเป็นจะต้องเดินเป็นสาย Fiber Optic ในระยะทางที่ไกลเกินกว่า 100 เมตร ซึ่งก็มีราคาค่อนข้างสูงพอสมควร ทาง AVTECH จึงได้ทำตัวแปลงสัญญาณเพื่อให้เพิ่มระยะของการเดินสายให้ไกลขึ้น โดยใช้ชื่อรุ่น AVX912R/T
AVX912R/T
     โดยจะมีทั้งตัวรับสัญญาณ (AVX912R) และตัวส่งสัญญาณ (AVX912T) เพื่อที่จะมาตอบโจทย์ของลูกค้าหลายๆ ท่าน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้า ที่ติดปัญหาการเดินสายกล้อง IP Camera โดยมีหลักการทำงานดังภาพด้านล่างนี้
 
รูปแบบที่ 1
AVX912R/T
 
รูปแบบที่ 2
AVX912R/T
รูปแบบที่ 3
AVX912R/T
 
รูปแบบที่ 4
AVX912R/T
 

     หมายเหตุ : Frame Rate ของภาพที่ได้จะแปรผันตามปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อาทิเช่น ระยะทาง, คุณภาพของสาย และความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล (Bandwidth)

 
     ถ้าดูจากภาพหลักการทำงานด้านบนแล้วจะเห็นว่าตัวแปลงสัญญาณ AVX912R/T สามารถเดินสาย Coaxial ได้ระยะทางสูงสุดถึง 500M และยังสามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็ว Throughput สูงถึง 22 Mbps กันเลยที่เดียวนะครับ ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้กล้อง IP Camera แล้วจำเป็นจะต้องเดินสายระยะทางไกลกว่า 100M
* Throughput หมายถึง ความสามารถของเครือข่ายในการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกันคิดเป็น Bit Per Seconds
 

ทดสอบการใช้งาน

     เนื่องจากเป็นระบบ IP Camera ซึ่งเป็นสัญญาณแบบ Digital ดังนั้นความคมชัดและสีสันจึงไม่ขึ้นอยู่กับความอ่อนของสัญญาณ แต่ส่วนการวัดการทำงานจริงๆ คือดูที่ Bandwidth และจำนวนภาพต่อวินาที
 
ผลจากการทดสอบ
     ทางเราได้ทำการทดสอบ AVX912R/T EoC (Ethernet over Coaxial) โดยใช้กล้อง AVM301 จำนวน   6 กล้อง เครื่องบันทึก AVH306 จำนวน 1 เครื่อง และสาย RG6 Outdoor 1 ม้วนโดยระยะ 500M
AVM301
AVX912R
AVH316
RG6 iNNEKT 500M

AVM301

AVX912R

AVH316

RG6 iNNEKT 500M

ณ กรณีนี้เราทดสอบโดยใช้รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที 4 เพื่อทำการทดสอบอัตราการโอนถ่ายข้อมูลและ Bit Rate โดยใช้ EoC แค่คู่เดียว

AVX912R/T

ทำการต่อกล้องทีละกล้องโดยปรับ Resolution ให้เป็น 1280 X 720 (720P) และปรับคุณภาพให้คมชัดที่สุดและกำหนดค่า IPS อยู่ที่ 30 Frames  สังเกตค่า IPS และ Bit Rate เมื่อเพิ่มจำนวนกล้องขึ้นเรื่อยๆ จนครบทั้ง 6 กล้อง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ตาราง Information
IP
การกำหนดหมายเลขกล้อง
Type
ชนิดของการบันทึก
Image Size
ความละเอียดของภาพ
Quality
คุณภาพของภาพ
IPS
ความต่อเนื่องของภาพ
Bit Rate
ขนาดของภาพ
 
 
วันที่ลงบทความ 20 ธันวาคม 2555
บทความโดย คุณคิว
 
 
Untitled Document